onsdag 19. august 2009

Middelalderen!

Middelalderen!

Middelalderen begynte år 1000 til år 1400. Det handlet en del om kristendommen. Det var i denne tiden de fikk oppatning p på livet og verden, mye om det god og det onde. De som var gode var de som holdt seg til kirken, og fikk et liv etter døden. Hvem som lå øverst av staten og kirken ble det en del diskusjoner om i denne tiden, statens oppgave var å holde orden på samfunnet og kirkens oppgave var å sørge for sjelens frelse.

Skrive språket i middelalderen var latinsk, og bøker ble håndskrevet og oversatt til andre språk ettersom de ble kjent gjennom årene. De som kunne lese og skrive på denne tiden tilhørte kirken, kongen hoff. For de som ikke kunne lese benyttet da guds hendelser gjennom bilder, statuer og ritualer.

Ca. på 1200-tallet ble en av norsk middelalders viktigste bøler skrevet, Kongespeilet eller Konungs skuggsjå som den het da. Og boken er velkjent på kontinentet. Men et av verdenslitteraturens store verk er boken som ble skrevet av Dante, Den guddommelige komedie. Den handlet om reisen gjennom helvete, skjærsilden og himmelen. Han ble satt og døde i eksil, for han havnet på feil side av maktkampen.

Middelalderen!