torsdag 22. april 2010

Mitt navn er Knud Knudsen

Mitt navn er Knud Knudsen og jeg er språkforsker.
Jeg vil endre det danske skriftspråket litt etter litt, slik at det blir fornorsket.
Jeg er en språkreformist. Tanken min er at vårt språk skal bli realisert i praksis.
Dansken kan ikke avskaffes ved et slag, det må komme gradvis.
Jeg er en skandinavist og jeg vil at det norsk-danske skriftmålet skulle nærme seg svensk. Fundamentet mitt er det landsgyldige talemål og det er ikke så helnorsk som Aasen sitt.
Ingen nordmann kan greie å vende seg rett om i sitt eget morsmål.
Jeg mener at det ortofone prinsippet er viktig i det nye norske språket, det skal avspeile talespråket. Jeg hevder at elevene ville lære å skrive fire ganger så raskt med det ortofone prinsippet i språket.

”Grådighetens, ikke brå hastens”

Ivar Aasen:
God dag jeg heter Ivar Aasen og skal ha et lite innlegg for dere.
Vi har nå igjen blitt et fritt og selvstedig land, og da trenger vi et eget nasjonalspråk.
Jeg ønsker at vi bygger et skriftspråk på gamle dialekter som har størst slektskap til det gamle skriftspråket norrønt. Dette er folkets språk, det de prater til daglig.

Det er ikke min hensikt hermed å fremheve noen enkel av våre dialekter; nei, ingen av disse burde være hovedspråk, men det skulle være en blanding av disse, et grunnlag for dem alle.
For å gjøre dette, skulle det lages ordsamling for enhver av landets større provinser, med grammatikalske opplysninger og bestemme ordforklaringer.
Vi må legge grunnlaget i det originale norske språket vårt og ikke basere språket på overklassens dansk slik Knut Knudsen mener.
Jeg mener vi skal bryte tvert av og skape en språkrevolusjon.
Jeg har gitt ut flere grammatikkbøker og bøker med retningslinjer for hvordan språket skal bygges opp. Dette er for at folket selv skal kunne skrive det norske språket.
Jeg anbefaler dere alle å lese disse bøkene.

Takk for meg og guds fred

torsdag 8. april 2010

Væpnet med ord

FØRE DET VIDERE
Det er ikke bra at det norske språket blir påvirket av globaliseringen. Vi kan velge selv om vi vil bli påvirket av det engelske ordforrådet eller ikke. Ungdommene i dag bør tenke på at de må føre det norske språket videre. De blir altfor påvirket av media, og tar stadig flere engelske ord inn i livet sitt. Det innebærer at de fjerner seg mer og mer fra sin egen bakgrunn, nasjon og kultur. Resultatet er trolig at det norske språket blir mer forenklet.

KOMMER INN I ARBEIDSLIVET
Fordelene med globaliseringens påvirkning på det norske språket er at vi blir mer ”kjent” i det engelske språket, mye enklere å huske forskjellige ord som vi slipper inn i ordforrådet vårt. Norsk ungdom tar det mer ngelsk inn i ordbruken sin, grunnen til det her tror jeg at de blir påvirket fra media. Hvis vi ser fremover i tid vil det norske ordspråket komme bort fra arbeidslivet, det blir bare brukt i hjemmene til folk. Engelsken kommer inn i arbeidslivet.