mandag 21. september 2009

”SOGA OM TRISTAN OG ISHOLDE"


Vi går helt tilbake til år 1226 år etter Kristi fødsel da den første romanen på norsk skrevet. ”Soga om Tristan og dronning Isond”. Hvorfor dette er den første romanen som er skrevet på norsk, er fordi før denne romanen ble skrevet var Norsk litteratur både på latin og på gammelnorsk. Denne romanen er en av de mest kjente kjærlighetshistoriene i europeisk litteratur.

”Tristan og Isolde” ble skrevet av en ukjent forfatter som heter Thomas. Thomas var knytta til hoffet til Kong Henrik 2. av England. I år 1225, når Kong Håkon av norge giftet seg med Margrete Skulesdotter i Bergen fikk kong Håkon en håndskrevet versjon av kjærlighetsromanen i bryllupsgave fra kong Henrik 2 av England. Etter han fikk den i gave, ble folket i Norge mer interessert i "soga om tristan og isholde".

Kong Håkon av Norge gikk på katedralskolen i Nidaros, han lærte å skrive og lese latin. Han var veldig rik på lærdom. Når det gjaldt kulturell kontakt var det England og Frankrike som sto nærmest for Norge. Og allerede på 1100-taller ble Norden kjent med den høviske litteraturen. Den høviske litteraturen er om livet blant adelsfolket og ridderne i Vest-Europa.
Magnus Rindal, som har skrevet artikkelen mener at grunnen til at romanen ikke har fått sin plass i norsk litteraturhistorie, er fordi Edda- og skaldediktningen, islendingesagaene og historieverkene fikk mest oppmerksomhet på 1200-tallet.

søndag 6. september 2009

Håvamål

Håvamål er det første diktet som finnes i den eldre Edda. Det er en samling av gamle nordiske gudedikt og visdomsdikt, som ble skrever ned på Island på 1200-tallet. Ordet betyr den høyes tale, og kan sees på som en lærebok.

De verdiene som setes høyt i håvamål er klokskap, måtehold, varsomhet, mot og vennskap.
Klokskap er jo en av de viktigste egenskapene fra håvamål. I dag er klokskap fortsatt høy egenskap i samfunnet i dag. Før var det en livsnødvendig egenskap for å overleve, i dag er det ikke så viktig, men viktig for inntekt og våre sosiale verdier.

Ettermæle er en viktig egenskap, og vil alltid bli en viktig egenskap i det samfunnet vi lever i. Ryktet om deg etter døden, Det ryktet som man vil opprettholde og holde vedlikeholde hele livet er den egenskapen man får av ettermæle.

Beskjedenhet er en viktig egenskap, det er mange som er veldig beskjedene i dag, men man kan bli lært opp til å ikke bli så fullt beskjeden. Men man skal ikke gå rundt å prøve å få oppmærksomheten hele tiden, man kan heller være litt diskre og høflig. Det handler egentlig litt første inntrykket på nye mennesker.

Det er mange egenskaper som fortsatt er viktige i år, etter som de har levd i mange tusen år!