tirsdag 2. februar 2010

Romantikken
Romantikken var Europas siste ”fellesholdning” til tilholderne. Romantikken kommer fra det franske ordet ”romance”, som på norsk er en romansk fortelling.Denne tiden begynte på slutten av 1700-tallet og varte til midten av 1800-tallet.
Tiden var et byfenomen, og romantikerne var unge menn, studenter. Det var romantikernes plikt å oppleve livet eller drømme seg bort fra det. Romantikken var det mye bildekunst, litteratur og musikk. Kunsten på denne tiden kunne være original, fantasifull, det var noe eget. Kunsten var preget av mye følelser, og bildekunsten var oftest tatt fra naturen.

Diktere fra romantikken var henrik wergeland, en kjent kunstner var Thèodore Gèricaults