torsdag 22. oktober 2009

De tre kjente komponistene

Barokken oppstod i Italia på 1600-tallet, og på slutten av 1700-tallet begynte barokkstilen å bli betraktet som smakløs og pompøs. Denne tiden har vist seg å bli en viktig kilde til inspirasjon og forundring. Barokken har mange av de samme interessene fra renessansen, men i barokken la de mer vekt på dramatikken, detaljene, ornamenteringen og prakten. Deres tro på Gud var fortsatt veldig høy, og de hadde eneveldige konger.

Muligheten til å lytte til musikk i dag er blitt mye enklere. Vi kan høre musikk fra mp3 spillere, cd-er, tv, radio ++. Med bare et klikk på tekniske produkter får man tilgang til den musikk man vil høre på. Operaer står fortsatt like høyt som den gjorde den gang, tror de har blitt bedre og? Nå er det ikke bare de rike som får hørt/sett komponister og operaer, alle som har råd til å kjøpe seg billetter får sett! Gjennom årene har verden fått enda flere musikk sjangere på lista; pop, rock, R&B, jazz, blues++. Får vi flere sjangere i framtiden?

Musikken fra barokktiden er etterfølgeren til renessansemusikken. Musikken er det samme som samfunnets stiler, pompøs, ornamentisk og tung. Kjente komponister fra barokktiden er Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi og Georg Friedrich Händel. Bach er kjent for å være musikkteoretiker, Vivaldi er kjent for å være ”den røde presten”. Han skrev i tillegg mer enn 400 strykeorkester konserter. Händel er kjent for sine operaer og instrumentalkomposisjoner.
Vil nye musikksjangere komme i framtiden?

mandag 21. september 2009

”SOGA OM TRISTAN OG ISHOLDE"


Vi går helt tilbake til år 1226 år etter Kristi fødsel da den første romanen på norsk skrevet. ”Soga om Tristan og dronning Isond”. Hvorfor dette er den første romanen som er skrevet på norsk, er fordi før denne romanen ble skrevet var Norsk litteratur både på latin og på gammelnorsk. Denne romanen er en av de mest kjente kjærlighetshistoriene i europeisk litteratur.

”Tristan og Isolde” ble skrevet av en ukjent forfatter som heter Thomas. Thomas var knytta til hoffet til Kong Henrik 2. av England. I år 1225, når Kong Håkon av norge giftet seg med Margrete Skulesdotter i Bergen fikk kong Håkon en håndskrevet versjon av kjærlighetsromanen i bryllupsgave fra kong Henrik 2 av England. Etter han fikk den i gave, ble folket i Norge mer interessert i "soga om tristan og isholde".

Kong Håkon av Norge gikk på katedralskolen i Nidaros, han lærte å skrive og lese latin. Han var veldig rik på lærdom. Når det gjaldt kulturell kontakt var det England og Frankrike som sto nærmest for Norge. Og allerede på 1100-taller ble Norden kjent med den høviske litteraturen. Den høviske litteraturen er om livet blant adelsfolket og ridderne i Vest-Europa.
Magnus Rindal, som har skrevet artikkelen mener at grunnen til at romanen ikke har fått sin plass i norsk litteraturhistorie, er fordi Edda- og skaldediktningen, islendingesagaene og historieverkene fikk mest oppmerksomhet på 1200-tallet.

søndag 6. september 2009

Håvamål

Håvamål er det første diktet som finnes i den eldre Edda. Det er en samling av gamle nordiske gudedikt og visdomsdikt, som ble skrever ned på Island på 1200-tallet. Ordet betyr den høyes tale, og kan sees på som en lærebok.

De verdiene som setes høyt i håvamål er klokskap, måtehold, varsomhet, mot og vennskap.
Klokskap er jo en av de viktigste egenskapene fra håvamål. I dag er klokskap fortsatt høy egenskap i samfunnet i dag. Før var det en livsnødvendig egenskap for å overleve, i dag er det ikke så viktig, men viktig for inntekt og våre sosiale verdier.

Ettermæle er en viktig egenskap, og vil alltid bli en viktig egenskap i det samfunnet vi lever i. Ryktet om deg etter døden, Det ryktet som man vil opprettholde og holde vedlikeholde hele livet er den egenskapen man får av ettermæle.

Beskjedenhet er en viktig egenskap, det er mange som er veldig beskjedene i dag, men man kan bli lært opp til å ikke bli så fullt beskjeden. Men man skal ikke gå rundt å prøve å få oppmærksomheten hele tiden, man kan heller være litt diskre og høflig. Det handler egentlig litt første inntrykket på nye mennesker.

Det er mange egenskaper som fortsatt er viktige i år, etter som de har levd i mange tusen år!

onsdag 19. august 2009

Middelalderen!

Middelalderen!

Middelalderen begynte år 1000 til år 1400. Det handlet en del om kristendommen. Det var i denne tiden de fikk oppatning p på livet og verden, mye om det god og det onde. De som var gode var de som holdt seg til kirken, og fikk et liv etter døden. Hvem som lå øverst av staten og kirken ble det en del diskusjoner om i denne tiden, statens oppgave var å holde orden på samfunnet og kirkens oppgave var å sørge for sjelens frelse.

Skrive språket i middelalderen var latinsk, og bøker ble håndskrevet og oversatt til andre språk ettersom de ble kjent gjennom årene. De som kunne lese og skrive på denne tiden tilhørte kirken, kongen hoff. For de som ikke kunne lese benyttet da guds hendelser gjennom bilder, statuer og ritualer.

Ca. på 1200-tallet ble en av norsk middelalders viktigste bøler skrevet, Kongespeilet eller Konungs skuggsjå som den het da. Og boken er velkjent på kontinentet. Men et av verdenslitteraturens store verk er boken som ble skrevet av Dante, Den guddommelige komedie. Den handlet om reisen gjennom helvete, skjærsilden og himmelen. Han ble satt og døde i eksil, for han havnet på feil side av maktkampen.

Middelalderen!

mandag 27. april 2009

DET REGNER INN AV INGVILD RISHØY


Tema i denne novellen er selvmord og vennskap. Novellen handler om å bli tatt på alvor. Den handler om å hjelpe hverandre, prøve å finne ut hva som er galt. Bare å være der, å hjelpe den som trenger hjelp. Hovedpersonen er en jente som heter Katarina. Hun har en venninne, Lila, som har begått selvmord, men får det ikke til. Katarina gjør alt mulig for å hjelpe henne, men føler seg helt hjelpeløs.

mandag 23. februar 2009

Ikkje bekymre deg, ver glad!

Her er ein liten song eg skreiv
Du vil kanskje synge den note for note
Ikkje bekymre deg, ver glad

Alle har vi trøbbel
Og når du bekymrar deg, blir det bare verre
Ikkje bekymre deg, ver glad

Ikkje bekymre deg, ver glad nå
Ikkje bekymre deg, ver glad
Ikkje bekymre deg, ver glad
Ikkje bekymre deg, ver glad
Ikkje bekymre deg, ver glad
Har du ikkje noe sted å legge hovudet ditt
Noen kom og tok din seng
Ikkje bekymre deg, ver glad

Sjefen seier at leien ikkje betalt
Han må littegere
Ikkje bekymre deg, ver glad

Se på meg eg er glad
Ikkje bekymre deg, ver glad

Eg gir deg telefon nummeret mitt
Når du bekymrar deg, ring meg
Eg gjør deg glad

Ikkje bekymre deg, ver glad

Har ikkje noe pengar, har ikkje noe stil,
Har ikkje noe evne til å få deg til å smile,
Men Ikkje bekymre deg, ver glad

For når du bekymrar deg, vil ansiktet ditt bleikne,
Og det vil dra alle ned,
Så Ikkje bekymre deg, ver glad

Ikkje bekymre deg, ver glad nå

Ikkje bekymre deg, ver glad
Ikkje bekymre deg, ver glad
Ikkje bekymre deg, ver glad
Ikkje bekymre deg, ver glad

Nå denne songen eg skreiv
Håper du lærte den note for note
Som flinke små barn

Ikkje bekymre deg, ver glad

Hør på kva eg seier
I livet ditt forventar noe trøbbel
Når du bekymrar deg gjør du det verre
Ikkje bekymre deg, ver glad
Ver glad nå

Ikkje bekymre deg, ver glad
Ikkje bekymre deg, ver glad
Ikkje bekymre deg, ver glad
Ikkje bekymre deg, ver glad
Ikkje bekymre deg
Ikkje bekymre deg, ver glad
Ikkje bekymre deg, ikkje bekymre deg, ikkje gjer det

Ver glad, putt et smil ansiktet ditt
Ikkje dra alle ned som dette

Ikkje bekymre deg, det vil gå over same kva det er
Ikkje bekymre deg, ver glad
Eg er ikkje bekymra.

mandag 9. februar 2009

Utrydningstruende ord

Gamle ord som er i ferd med å bli uberikelige.

Sola var på topp, og himmelen var blå og skyfri. Jeg vandret gjennom Frogneparken, hørte på fuglene synge, det var en perfekt vår dag i april. Jeg støtte jeg på en bekjent, og vi lirumlarumet i vei. Vi sto der lenge, pratet om gamle dager, hvor gøy vi hadde det. Plutselig kom det en nebbenose syklene fort og ustødig forbi oss. Jeg ble først litt irritert på at de unge ikke greier å ta hensyn til gående folk. Den bekjente og jeg ble akkedere om at vi skulle la saken ligge.

På veien hjem måtte jeg ta t-banen. På stasjonen er det alltid ringe uteliggere. Men så snill som jeg er, klarer jeg ikke å la vær å putte noen mynter oppe i koppene de holder i, med deres skittne hender.

Lirumlarumet= skravle i vei
ringe= fattig
nebbenose= uforskappet jente
akkedere= bli enige om

Flerspråklighet

Hvis man ser på fenomenet flerspråklighet som en helhet, så er det flere ”sjangere” innenfor kategorien. Vi har typen flerspråklighet som er en betegnelse på flere offisielle språk innenfor et land, men flerspråklighet har også en reel betydning når en snakker om flerspråklighet innenfor individ og samfunn. Land rundt om i verden er stort sett preget av dette omfattende fenomenet, og en vil som besøkende rundt om i verden kunne kommunisere ved bruk av engelsk, eller andre typiske verdensspråk.
På bakgrunn av innvandring og det flerkulturelle samfunnet har det oppstått en flerspråklighet basert på f. eks landets offisielle språk, men da med utenlandske ord og uttrykk sydd inn i det offisielle språket.
Språkene rundt om i verden blir til stadighet formet, og forandret, nettopp på grunn av globaliseringen. Vil en noen år fremover i tid kunne bruke f. eks engelsk som et offisielt språk i Norge?
Den kulturelle og språklige kontakten er tydelige trekk som kommer frem gjennom flerspråkligheten.
I Norge har vi flere forskjellige kulturelle trekk i norsken. Vi har blant annet kebabnorsk, som har innhentede ord fra innvandrerungdom, som har sitt morsmål ved siden av det offisielle norske språket. På bakgrunn av flerkulturelt miljø har kebabnorsken oppstått. Akkurat som noen vil si at norsken blir ”rikere”, vil kanskje noen si at språket blir visket ut, og at de opprinnelige ordene blir glemt, mens de innhentede ordene fra andre kulturer vil dominere.

mandag 2. februar 2009

"En oppvask"

Jeg må si meg enig til Guro(16) sine ord. Arbeidsoppgaver hjemme må være delt på hvor mange man er i famlien. Det er vanlig å ha en liten arbeidsoppgave i hjemmet, ihvertfall fra hva jeg har erfaring med. Foreldrer flest pleier å være ganske slitne etter de kommer hjem fra jobben. Og de kan bli ofte litt irriterte når de finner huset helt bomba. Jeg synes at den som kommer hjem først, kan rydde litt, kanskje lage middag til familien.

Da oppstår det ihvertfall ikke noen krangler om arbeidsoppgaver!

onsdag 28. januar 2009

Hei Hei :)
Velkommen til min norsk blogg!
Her kommer jeg til å legge inn tekster fra norsk faget.