torsdag 8. april 2010

Væpnet med ord

FØRE DET VIDERE
Det er ikke bra at det norske språket blir påvirket av globaliseringen. Vi kan velge selv om vi vil bli påvirket av det engelske ordforrådet eller ikke. Ungdommene i dag bør tenke på at de må føre det norske språket videre. De blir altfor påvirket av media, og tar stadig flere engelske ord inn i livet sitt. Det innebærer at de fjerner seg mer og mer fra sin egen bakgrunn, nasjon og kultur. Resultatet er trolig at det norske språket blir mer forenklet.

KOMMER INN I ARBEIDSLIVET
Fordelene med globaliseringens påvirkning på det norske språket er at vi blir mer ”kjent” i det engelske språket, mye enklere å huske forskjellige ord som vi slipper inn i ordforrådet vårt. Norsk ungdom tar det mer ngelsk inn i ordbruken sin, grunnen til det her tror jeg at de blir påvirket fra media. Hvis vi ser fremover i tid vil det norske ordspråket komme bort fra arbeidslivet, det blir bare brukt i hjemmene til folk. Engelsken kommer inn i arbeidslivet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar